MNBPROFESSIONALS inControl

Voorkom alarmfase in je organisatie en verbeter rendement en cash flow met de BIT for more werkwijze

Hogere bedrijfsresultaten en verbeterde cashflow. Optimaal in-control, met toegevoegde waarde garantie: daar staan wij voor.

Lig jij ook wakker van onbeheersbare debiteurenposities, teruglopende marges, een oplopend ziekteverzuim en ontevreden klanten? Jouw organisatie loopt onnodige risico’s, de oorzaken lijken onzichtbaar te zijn en het rendement van je organisatie komt in gevaar. MNBPROFESSIONALS lanceert met BIT for more een vernieuwende werkwijze om het Prestatie-Verbeter-Potentieel in het MKB daadwerkelijk in rendement om te zetten. Wij werken vanuit de online Route ICR management & coaching tool voor ondernemers. Met dit gemeenschappelijk houvast weet je snel wat er écht speelt in jouw organisatie. Het is een luisterende én meedenkende ondernemers-spiegel waar je voor een geringe vergoeding gebruik van kunt maken. Binnen enkele werkdagen heb je als ondernemer een professioneel en onafhankelijk inzicht in de kwaliteit van je interne organisatie. Bovendien wordt duidelijk welke concrete verbeteracties er bestaan. Omdat je zelf aan het stuur bent en blijft, bepaal je zelf in welk tempo en met welke prioriteit verbeteringen worden geïmplementeerd. Uiteraard ben je volledig vrij dit al dan niet met onze hulp te realiseren.

Het ligt vaak niet in de aard van de ondernemer om hulp in te roepen. Wij herkennen dit gedrag omdat niets menselijks ons vreemd is. Het is echter wel jammer en onherroepelijk indien de hulp uiteindelijk noodzaak is geworden en dus geen vrijwillige keuze meer is. Vaak is het dan 12 uur of zelfs over twaalven. Wij helpen je graag voorkomen dat het zover moet komen. De BIT for more werkwijze is de perfecte manier om hieraan invulling te geven. Rustiger slapen omdat je inControl bent is het logische gevolg.

MNBPROFESSIONALS biedt MKB-bedrijven de mogelijkheid om structureel en tegen MKB-waardige tarieven, ervaren professionals in hun organisatie op te nemen. In-house professionals met HBO en/of academische achtergrond die worden ingezet om met de juiste maatregelen, het gedrag van je medewerkers in de voor jouw organisatie gewenste richting te sturen. Jij wilt toch ook dat je medewerkers datgene doen wat je van ze verwacht of van hen mag verwachten.

De nadruk van de BIT for more werkwijze ligt op het (verder) in lijn brengen van de werkzaamheden van medewerkers met de strategische doelstellingen van hun organisatie. Structurele ‘on-the-job coaching’ door de MNBPROFESSIONALS zorgt hierbij voor het daadwerkelijk beklijven van verbeterinitiatieven bij de medewerkers. Bijvoorbeeld door samen op papier te zetten aan welke kwaliteitseisen klanten moeten voldoen én dit door te vertalen naar wat dit betekent voor het verkoopresultaat en de debiteurenpositie.

MNBPROFESSIONALS geeft met deze werkwijze het MKB een impuls om werk te maken van een continue verbetercultuur. Zonder dat hiervoor onoverkomelijke budgetten benodigd zijn.

Met onze BIT for more aanpak zorgen en borgen we samen met jou dat jouw organisatie bestaansrecht behoudt, dat de continuïteit geborgd is en dat verdere groei tot de mogelijkheden blijft behoren. Kapitaal, rendement en risico in balans. Dat is onze missie. Maak een vrijblijvende afspraak om te kijken wat de BIT for more werkwijze voor jouw organisatie kan betekenen.

Oplossingen Voor Uw Organisatie

 • Strategisch Management Van strategie en beleid naar praktische invulling. Is jouw organisatie klaar voor alle fases die de conjunctuur met zich meebrengt?
  Lees meer

 • Performance Management Meten is weten. Uiteindelijk draait het om tijdig kunnen (bij)sturen. Beschikbaarheid van de juiste informatie is daarvoor een must.
  Lees meer

 • Governance, Risk, Compliance (GRC) Integreren van GRC. Inclusief internal audit. Te vaak wordt in losstaande trajecten aan deze gebieden aandacht besteed. Suboptimale oplossingen zijn het gevolg.
  Lees meer

 • Specifieke Oplossingsrichtingen Afhankelijk van de specifieke vragen of problematieken in jouw organisatie, hebben wij een op-maat oplossingsrichting. Wij gaan graag de dialoog met je aan. Niets is onmogelijk.
  Lees meer

De Praktijk

Lef.
Wij wijken af van geijkte paden. Uiteraard is dit geen doel op zich. We doen dit alleen wanneer dit tot betere oplossingen leidt. MNBPROFESSIONALS heeft daar goede ervaringen mee. Niet alleen bereiken we sneller ons doel, maar ook nog met beter resultaat dan vooraf was ingeschat door de opdrachtgever.
Enthousiasme.
Verplichtingen lijken op het eerste gezicht vaak vervelend en saai. Passie, vakmanschap en investeringen op het persoonlijke vlak leiden echter tot een positieve en constructieve werksfeer. Dit komt de resultaten ten goede. Mensen raken extra gemotiveerd en een hechte teamgeest ontstaat.
Ambitie.
Niet iedereen streeft naar continue verbetering. Veranderingen worden door medewerkers vaak als inbreuk op verworven rechten gezien. Organisatorische uitdagingen een persoonlijke lading geven werkt vaak als duwtje in de juiste richting.