MNBPROFESSIONALS inControl

Voorkom alarmfase in uw organisatie en verbeter rendement en cash flow met de BIT for more werkwijze

Hogere bedrijfsresultaten en verbeterde cashflow. Optimaal in-control, met toegevoegde waarde garantie: daar staan wij voor.

Ligt u ook wakker van onbeheersbare debiteurenposities, teruglopende marges, een oplopend ziekteverzuim en ontevreden klanten? Uw organisatie loopt onnodige risico’s, de oorzaken lijken onzichtbaar te zijn en het rendement van uw organisatie komt in gevaar. MNBPROFESSIONALS lanceert met BIT for more een vernieuwende werkwijze om het Prestatie-Verbeter-Potentieel in het MKB daadwerkelijk in rendement om te zetten. Startpunt vormt de BIT for more QualityScan inControl. Met deze QualityScan weet u snel wat er écht speelt in uw organisatie. Het is een luisterende én meedenkende ondernemers-spiegel waar u voor een geringe vergoeding gebruik van kunt maken. Binnen enkele werkdagen heeft u als ondernemer een professioneel en onafhankelijk inzicht in de kwaliteit van uw interne organisatie. Bovendien wordt duidelijk welke concrete verbeteracties er bestaan. Omdat u zelf aan het stuur bent en blijft, bepaalt u zelf in welk tempo en met welke prioriteit verbeteringen worden geïmplementeerd. Uiteraard bent u volledig vrij dit al dan niet met onze hulp te realiseren.

Het ligt vaak niet in de aard van de ondernemer om hulp in te roepen. Wij herkennen dit gedrag omdat niets menselijks ons vreemd is. Het is echter wel jammer en onherroepelijk indien de hulp uiteindelijk noodzaak is geworden en dus geen vrijwillige keuze meer is. Vaak is het dan 12 uur of zelfs over twaalven. Wij helpen u graag voorkomen dat het zover moet komen. De BIT for more werkwijze is de perfecte manier om hieraan invulling te geven. Rustiger slapen omdat u 'in-control' bent is het logische gevolg.

MNBPROFESSIONALS biedt MKB-bedrijven de mogelijkheid om structureel en tegen MKB-waardige tarieven, ervaren professionals in hun organisatie op te nemen. In-house professionals met RA, RC en/of gelijkwaardige achtergrond die worden ingezet om met de juiste maatregelen, het gedrag van uw medewerkers in de voor uw organisatie gewenste richting te sturen. U wilt toch ook dat uw medewerkers datgene doen wat u van ze verwacht of van hen mag verwachten.

De nadruk van de BIT for more werkwijze ligt op het (verder) in lijn brengen van de werkzaamheden van medewerkers met de strategische doelstellingen van hun organisatie. Structurele ‘on-the-job coaching’ door de MNBPROFESSIONALS zorgt hierbij voor het daadwerkelijk beklijven van verbeterinitiatieven bij de medewerkers. Bijvoorbeeld door samen op papier te zetten aan welke kwaliteitseisen klanten moeten voldoen én dit door te vertalen naar wat dit betekent voor het verkoopresultaat en de debiteurenpositie.

MNBPROFESSIONALS geeft met deze werkwijze het MKB een impuls om werk te maken van een continue verbetercultuur. Zonder dat hiervoor onoverkomelijke budgetten benodigd zijn.

Met onze BIT for more aanpak zorgen en borgen we samen met u dat uw organisatie bestaansrecht behoudt, dat de continuïteit geborgd is en dat verdere groei tot de mogelijkheden blijft behoren. Kapitaal, rendement en risico in balans. Dat is onze missie. Maak een vrijblijvende afspraak om te kijken wat de BIT for more werkwijze voor uw organisatie kan betekenen.

Oplossingen Voor Uw Organisatie

 • Strategisch Management Van strategie en beleid naar praktische invulling. Is uw organisatie klaar voor alle fases die de conjunctuur met zich meebrengt?
  Lees meer

 • Performance Management Meten is weten. Uiteindelijk draait het om tijdig kunnen (bij)sturen. Beschikbaarheid van de juiste informatie is daarvoor een must.
  Lees meer

 • Governance, Risk, Compliance (GRC) Integreren van GRC. Inclusief internal audit. Te vaak wordt in losstaande trajecten aan deze gebieden aandacht besteed. Suboptimale oplossingen zijn het gevolg.
  Lees meer

 • Specifieke Oplossingsrichtingen Afhankelijk van de specifieke vragen of problematieken in uw organisatie, hebben wij een op-maat oplossingsrichting. Wij gaan graag de dialoog met u aan. Niets is onmogelijk.
  Lees meer

De Praktijk

Lef.
Wij wijken af van geijkte paden. Uiteraard is dit geen doel op zich. We doen dit alleen wanneer dit tot betere oplossingen leidt. MNBPROFESSIONALS heeft daar goede ervaringen mee. Niet alleen bereiken we sneller ons doel, maar ook nog met beter resultaat dan vooraf was ingeschat door de opdrachtgever.
Enthousiasme.
Verplichtingen lijken op het eerste gezicht vaak vervelend en saai. Passie, vakmanschap en investeringen op het persoonlijke vlak leiden echter tot een positieve en constructieve werksfeer. Dit komt de resultaten ten goede. Mensen raken extra gemotiveerd en een hechte teamgeest ontstaat.
Ambitie.
Niet iedereen streeft naar continue verbetering. Veranderingen worden door medewerkers vaak als inbreuk op verworven rechten gezien. Organisatorische uitdagingen een persoonlijke lading geven werkt vaak als duwtje in de juiste richting.