MNBPROFESSIONALS inControl

 • AnalyseBenut onze QualityScan inControl!
  Wat is de kwaliteit van uw interne organisatie? Onze business coaches begeleiden u bij het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van uw bedrijfsprocessen. Met concrete verbeteracties helpen wij u om in-control te zijn en blijven.
  Lees meer

 • ActieWij maken organisaties sterker!
  U kent uw verbeterpunten. Dat is een goed begin. Wij helpen graag bij het implementeren van verbeteringen.
  Lees meer

 • SuccesWij maken organisaties sterker!
  Verbeterde performance. Doel bereikt. Welke maatregelen leiden tot succes en welke niet of minder? Wij denken graag met u mee.
  Lees meer

 • Continueren

  Wij maken organisaties sterker!
  Handhaven van het juiste kwaliteitsnivo. Dat is de kunst. De wereld verandert aan de lopende band. Is uw organisatie nog optimaal ingericht om succesvol te blijven?
  Lees meer

Analyse


Het verkrijgen van inzicht

De door ons ontwikkelde QualityScan inControl doorlopen we samen met u als ondernemer en/of directeur. De QualityScan is gericht op het verkrijgen van inzicht in de mate waarin uw organisatie gebruik maakt van een pro-actieve en geïntegreerde management aanpak. Hoe gezond en toekomstbestendig is uw bedrijf. Aan de hand van 33 kernvragen doorgronden we samen de kwaliteit van uw interne organisatie. Daarom noemen we dit de aftrap om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Uw bedrijf verdient de beste zorg!.

De overeengekomen opdracht (al dan niet naar aanleiding van de doorlopen QualityScan) vormt voor ons aanleiding zo snel mogelijk een indruk te krijgen van de wijze waarop de in uw organisatie voornaamste processen lopen. Wij zijn in staat om zeer snel een goed beeld van uw organisatie en de voornaamste processen te krijgen. Dit vormt tevens de basis voor de wijze waarop we vervolgstappen gaan zetten. Dit delen we graag met u om te borgen dat we u zo optimaal mogelijk ontzorgen. Onze kritische blik zorgt voor verrassende inzichten. Vaak leidt dit tot zeer interessante verbetervoorstellen.

Nadere detailanalyses zijn vaak nodig om tot de juiste inzichten te komen. Erg belangrijk, want zonder deze inzichten lopen we het risico dat we de verkeerde oplossingsrichting kiezen. Wij letten hierbij sterk op de onderlinge samenhang die er bestaat tussen processen binnen de organisatie. En dus ook op mogelijke gevolgen van maatregelen of veranderingen in het ene proces voor het andere proces.

Afhankelijk van uw ambitienivo en grondhouding (o.a. nagestreefde kwaliteit en risk appetite) stellen we de analyse op van werkelijkheid vs norm.


De toegepaste methodiek

Ten behoeve van onze analyses maken wij gebruik van de input die wij krijgen van uw medewerkers, onder meer door middel van:

 • interviews
 • workshops
 • waarnemingen ter plaatse
 • bijwonen (afdelings)overleggen
 • doornemen beschikbare documentatie
 • doornemen beschikbare workflows

Te allen tijde staat het belang van de totale organisatie voorop en hoeven management en medewerkers niet te vrezen voor suboptimale adviezen die voort zouden kunnen komen uit de verstrekte informatie.

Afhankelijk van de mate waarin de diverse bronnen beschikbaar zijn, zullen wij die mix toepassen die het meest effectief én efficiënt is.