MNBPROFESSIONALS inControl

  • Onze MissieDe waardecreatie van jouw organisatie staat bij ons centraal. Samen met jouw zorgen wij dat je organisatie bestaansrecht behoudt, dat de continuiteit geborgd is en dat verdere groei tot de mogelijkheden blijft behoren. Vraag naar onze BIT for more werkwijze en start met QualityScan inControl.

  • Effectieve Oplossingen Wij zijn specialist in het verbeteren van interne processen en bijbehorende besturing. Onze kracht ligt in het beïnvloeden van gedrag en cultuur in de juiste richting. Vraag naar onze filosofie.

  • Out-of-the-box Out-of-the-box denken leidt vaak tot verrassende inzichten. Belangrijker nog is dat het vaak leidt tot uitvoerbare verbeteringen. Durf anders te zijn en anders te denken.

  • Gewoon bellen! Wij staan altijd voor je klaar. Staan je bij met raad en daad op momenten dat je er liever even niet alleen voor staat. Maar ook als je behoefte hebt aan een sparringpartner.

Onze missie

De waardecreatie van jouw organisatie staat bij ons centraal. Het is onze missie samen met jou te zorgen dat je organisatie bestaansrecht behoudt, dat de continuïteit geborgd is en dat verdere groei tot de mogelijkheden blijft behoren. Middels een geïntegreerde aanpak werken wij met jou aan het bereiken van dit ultieme doel. Onze BIT for more werkwijze staat voor bewust en transparant succesvol met integraal management. Gebruik onze QualityScan inControl om een vliegende start te maken met verbeteracties.

Loopt de uitvoering bij jou ook niet altijd zoals je in het strategisch plan had bedoeld?

Wij leggen veel nadruk op het concreet maken van jouw doelstellingen. De vertaling van een beoogde strategie naar uitvoerbaar beleid is een stap die te vaak te kort door de bocht wordt genomen. Enerzijds omdat het moeilijk is. Anderzijds omdat de concrete uitwerking te vaak leidt tot een onbruikbare papierwinkel.

Wij voorkomen dit graag door in de vertaalslag continu de samenhang met het ultieme doel voor ogen te houden: de beoogde lange termijn waarde ontwikkeling. Daarop blijft ons vizier altijd gericht. Onze visie houdt ons daarbij scherp en bij de tijd.

 

Effectieve oplossingen

Onze oplossingen dragen altijd bij aan een effectievere en efficiëntere procesvoering in jouw organisatie. Continuous improvement is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van de ondernemersfilosofie. Om een hoge kwaliteitsstandaard voortdurend waar te maken is expliciete aandacht hiervoor een echte noodzaak.

Wij helpen bij het inregelen van maatregelen om de borging van een hoge kwaliteitsstandaard te realiseren. In onze werkwijze integreren wij desgewenst de verplichtingen die vanuit wet- en regelgeving op jouw organisatie afkomen. Zo slaat u 2 vliegen in één klap. Denk bijvoorbeeld aan SOX, ISAE 3402 standaard, Tabaksblat en vergelijkbare verplichtingen. Ook de ISO 31000 norm past in dit rijtje.

Voor de vooruitstrevende ondernemers voeren wij graag een analyse uit naar de mate waarin de organisatie voldoet aan ISO 31000 (Risico Management: de mate van zekerheid waarmee de organisatie haar doelstellingen zal bereiken). Daarnaast helpen wij graag bij het implementeren van de maatregelen om aan de ISO 31000 norm te voldoen. Hiermee voorkom je dat je achterstand op je concurrent oploopt. Weet je of zij al bezig zijn met het behalen van de ISO 31000 norm?

De ISO 31000 norm biedt stakeholders de mogelijkheid een beeld te vormen van de mate waarin uw organisatie in staat is om haar doelstellingen te bereiken. In zekere zin dus ook antwoord op de vraag of zij met een betrouwbare relatie te maken hebben.

Heb je de voornaamste risico's in beeld? Heb je de kans dat deze risico's zich openbaren tot een acceptabel nivo teruggebracht? Is deze gedachtengang in alle lagen van je organisatie onderdeel van de day-to-day business? Is risico management onderdeel van de reguliere management cyclus? Voelen je medewerkers zich verantwoordelijk voor (mogelijke) risico's? MNBPROFESSIONALS is dé specialist als het gaat om het inpassen van risico management in de day-to-day business. Wij helpen je dan ook graag. Wil je weten wat dat voor je organisatie zou betekenen, dan komen wij graag bij je langs voor een initieel gesprek.

 

Out-of-the-box

Out-of-the-box denken leidt vaak tot verrassende inzichten en bruikbare ideeën. Lef gekoppeld aan kwaliteit en ervaring is een beproefd concept. Out-of-the-box denken is geen doel op zich. Ook voor ons niet. Echter op een gedoseerde wijze werken aan innovatie werpt wel degelijk zijn vruchten af. Het werkt inspirerend naar de gehele organisatie. Het stimuleren van bewustzijn zorgt voor onverwachte creativiteit.

In zijn algemeenheid werkt zorgen voor de juiste prikkels motiverend voor het personeel. Als mensen voelen dat hun mening ertoe doet, zijn zij eerder bereid die mening te geven. Dit betekent ook dat een kwetsbare houding van medewerkers nooit misbruikt mag worden voor het straffen van medewerkers. Zoals bekend presteren gemotiveerde mensen beter. Uiteindelijk zal dit de prestaties en daarmee de winstgevendheid zeker ten goede komen.


Gewoon bellen!

Wij staan altijd voor je klaar. Staan je graag bij met raad en daad op momenten dat je er liever even niet alleen voor staat. Onze focus ligt op het anticiperen op mogelijke ontwikkelingen.

Wij helpen jou en je management graag bij het uitvoeren en vastleggen van scenario analyses. Scenario analyses bevatten de hoofdlijnen van gerichte acties die noodzakelijk worden geacht in bepaalde situaties.

Doel is het creëren van duidelijkheid en rust voor je personeel. Focus op datgene dat nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Borgen dus dat de beoogde lange termijn waarde ontwikkeling wordt gerealiseerd.